Farfars Fiol. Farfar byggde sig en Fiol Så att han kunde spela tillsammans med Ragnar Andersson Fiol-Svente Silverskägg och de andra. Signerad Gottfrid Ekström 27 februari 1907 Idag är det vår Kristina som vårdar och spelar den Min Farfar Möbelsnickare Gottfrid Ekström 1879-1961