Jag håller på att bygga ett klavikor. Klavikorbygge.